Noyashal - Ep 545
Rosher Hari - Ep 61
Road No 07 Bari No 13 -Ep 11
Shomoyer Golpo - 17
Chaya Bibi - Ep 66
Akasa Magh Nai - EP 49
Shomoyer Golpo - 16
Rosher Hari - Ep 60
Road No 07 Bari No 13 -Ep 10
Noyashal - Ep 544